ฉันรักเธอ...

posted on 13 Sep 2011 00:31 by puzzzz in NA-NA
    ฉันรักเธอ...ผู้นี้ ที่โศกเศร้า
ฉันรักเธอ......ผู้นี้ ที่แสนเหงา
ฉันรักเธอ....ผู้นี้ ที่ปวดร้าว
ฉันรักเธอ...ผู้นี้ ที่เสียใจ

   ฉันเข้าใจ...เธอผู้นี้ ที่เป็นทุกข์
ฉันเข้าใจ..เธอที่สุข แค่ใบหน้า
ฉันเข้าใจ...เธอที่ร้อนรน ในแววตา
ฉันเข้าใจเธอเรื่อยมา...ฉันรู้ดี

 อยากโอบกอด  เธอไว้ด้วยไออุ่น
อยากโอบอุ้ม เธอด้วยมือทั้งสอง
แต่ความจริง ก็ได้เพียงแต่ร้ำร้อง
เพราะให้ลองกอดตัวเอง ก็ช้ำใจ....